föräldrar oroar sig över sin budget med en liten flicka i knätMånga föräldrar med skulder tycker att det är svårt att prata med sina barn om ekonomin. Men det är viktigt för att barnen inte ska oroa sig, menar Tina Häggmark på Kronofogden. Foto: Iakov Filimonov/Shutterstock.com

Privatekonomi

Ett stort antal barn i Sverige har minst en förälder som har skulder hos Kronofogden. Av de nästan 200 000 barn som drabbas är det många som känner oro och skäms över familjens ekonomiska situation. Kronofogden uppmanar föräldrar att vara öppna med barnen om ekonomin och tydliggöra att det är den vuxnas ansvar och inte barnets, skriver SvD Näringsliv.

Statistik från Kronofogden visar att vart tolfte barn i Sverige lever i en familj med skulder. Det är cirka 183 000 barn som växer upp med minst en förälder som har skulder hos Kronofogden. Omkring 13 000 av dessa har en förälder som genomgår en pågående skuldsanering.

Ibland handlar skulderna om små belopp som snabbt kan betalas igen. Men det finns också många hushåll i Sverige med mycket svår ekonomisk situation, där ett okänt antal barn drabbas.

Många barn skäms över familjens ekonomi

Tina Häggmark, som arbetar på Kronofogden, berättar att många barn skäms över familjens ekonomi. En del av dem försöker underlätta situationen för sina föräldrar genom att exempelvis sluta med fritidsintressen eller äta mer på skolan för att inte behöva äta så mycket hemma.

Därför är det viktigt att föräldrar pratar med sina barn om sin ekonomiska situation. Men många tycker att det är svårt.

– Man vill ofta skydda sitt barn och bespara dem tråkigheterna. Men det är viktigt att prata om pengar så att barnen inte behöver känna oro inför vad som kan hända eller att det är deras ansvar, säger Tina Häggmark. 

Föräldrar behöver prata med sina barn om ekonomin

Några råd till föräldrar är att vara ärliga med barnen när de ställer frågor om ekonomin, utan att för den skull måla upp någon skrämmande situation. Utgå från barnets mognadsnivå, förklara hur och varför ni behöver prioritera era utgifter och föregå själv med gott exempel. Gör det också tydligt att det inte är upp till barnet att lösa situationen.

Andelen drabbade barn skiljer sig stort mellan kommuner

Den regionala skillnaden är ganska stor när det gäller barn med skuldsatta föräldrar. I Grums kommun i Värmland är andelen störst, med 20,7 procent. Den lägsta andelen är i Lomma i Skåne, med 1,7 procent.

Kommunerna ansvarar själva för att invånare med skulder får träffa en budget- och skuldrådgivare. Det är viktigt att kommunerna uppmuntrar sina invånare att ta vara på den hjälpen, menar Tina Häggmark. Ofta kan det kännas svårt att ta ett sådant steg på grund av skamkänslor.